Peter Sabroe - bramming egnsmuseum

Gå til indhold

Hoved menu:


Peter Sabroe

Peter Sabroe (1867-1913) var journalist og socialdemokratisk folketingsmedlem med børnenes og de svages vilkår som sine mærkesager. Peter Sabroe døde i en togulykke 26. juli 1913 ved Bramming.

Han blev født i Gødvad ved Silkeborg
i 1867 og kom i lære som skomager i København som 14-årig. Han sprang fra uddannelsen og blev journalist i stedet. Som meget ung blev han optaget af de sociale uretfærdigheder i samfundet og blev derfor medlem af Socialdemokratiet og Karl Marx-klubben.
Han blev ansat ved Randers Folkeblad i 1887 og året efter kom han til den socialdemokratiske avis Demokraten i Århus. I årene 1895-1908 var han redaktør af avisen. Derefter var han redaktør af Kolding Socialdemokrat i årene1908-1910. Han sluttede sin journalistiske karriere som medarbejder ved Socialdemokraten i København 1910-13. Han var medlem af Århus Byråd i perioden 1900-1909 og med¬lem af folketinget fra 1901 til sin død i 1913.
Peter Sabroe var humanist, socialist og stærkt optaget af at skabe mere retfærdighed og lighed i samfundet. Særligt arbejdede han for at forbedre forholdene for børnene, specielt på børnehjemmene. Desuden var han stærkt optaget af at forbedre forholdene for tyende og landarbejderne. Tyende kaldtes de mennesker, der var ansat som medhjælp i huset hos velhavende mennesker. Land¬arbejderne var ansat som karle, piger og medhjælp hos gårdejerne på landet.De levede under meget dårlige boligforhold og fik en meget ringe løn. Deres arbejdsgiver havde ret til at straffe dem med vold.
Peter Sabroe var kendt som en dygtig taler. Han rejste desuden rundt i landet og afslørede misbrug af de tjenestefolk og børn. Ligeledes var han stærkt kritisk over for børnehjem og opdragelsesanstalter, hvor børnene de fleste steder blev opdraget med vold og hvor de fik dårlig og næringsfattig mad.
I 1898 indebrændte fem landarbejderbørn i Skejby, fordi forældrene måtte låse dem inde når de gik på arbejde. Efter denne ulykke tog Peter Sabroe initiativ til at oprette Kong Christian IX's Børnehjem i Århus. Lokalerne er siden overtaget af Peter Sabroe Seminariet, der er et socialpædagogisk seminarium.
Peter Sabroe var en mand med klare meninger. Han frygtede ikke magtmennesker, stivnede systemer og institutioner. Han var forhadt af gårdmændene og andre, der brugte billig arbejdskraft. Han gjorde et stort arbejde i Folketingets Tyendekommision. Han var heller ikke altid elsket af sine egne i Socialdemokratiet. Han kæmpede for svage mennesker og fremdrog sager i folketinget, uanset om det var taktisk klogt set fra partiets synspunkt. Desuden fik han flere personlige stemmer end partiets leder Thorkild Stauning. Det var ikke populært i partitoppen.
Peter Sabroe blev dræbt ved Bramming-ulykken i 1913, da han var på vej til at holde et foredrag i Varde. Da han blev begravet i Århus på Nordre Kirkegård deltog 50.000 mennesker.
Foreningen Børns Vilkår uddeler hvert år Peter Sabroe Prisen til en eller flere personer, der har gjort en særlig indsats for børn i Danmark.
 
Search
Copyright 2015. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu