Museets samling - bramming egnsmuseum

Gå til indhold

Hoved menu:

Museets genstande befinder sig i den store udstillingsmontre, og i de 12 tidsmontrer.
En del af genstandene befinder sig i museets magasin.
Desuden har museet de originale glasplader fra fotograf C. K. Olesen,Bramming. Flere tusinde ( ca. 42.000 ) glasplader fra C. K.Olesens atelier blev i 1996 overdraget til Bramming Egnsmuseum fra Bramming Byhistoriske Arkiv.

Alle udstillingstekster i glasmontren, Bramming Historium, gennemskrives.
Selv om de faktuelle informationer om museumsgenstande kun i helt særlige tilfælde ændrer sig, så kan der være god grund til med jævne mellemrum at give både sprog og systematik en overhaling. Og den proces er man i gang med på Bramming Egnsmuseum. Opgaven er lagt i to kyndige historikeres hænder: Tidligere gymnasielærer Hanne Ejby og bachelor i historie, Robert Storm.

- Vi gennemskriver ganske enkelt alle udstillingsteksterne til den store glasmontre, Bramming Historium. De nuværende tekster er blevet til over et års tid, inden udstillingen åbnede i 2007. I dette forløb begyndte vi med bestemte ideer om, hvordan teksterne og de tilhørende illustrationer skulle disponeres, fortæller museumsinspektør Mogens Hansen.
- Derfor er teksterne og deres indhold meget uensartede. Desuden har vore mange gæster gjort opmærksom på fejl og mangler; eksempelvis forkerte årstal og forkerte personnavne. Det retter vi selvfølgelig ved samme lejlighed, og enkelte tekster er midlertidigt fjernet på grund af for mange fejl. Det rettes der alt sammen op på, og arbejdet står nu foran sin afslutning.

Glasplader indscannes
Egnsmuseet er også helt med på digitaliseringsbølgen. Indscanningen af Bramming-fotografen C.K. Olesens 42.000 glasplader i en database, der forestås af den tidligere leder af lokalhistorisk arkiv i Vejrup, Johs. Holm, er færdig, og på arbejdsprogrammet står sammenkøring af billederne med protokoloplysningerne. Og hertil kommer så, at databasen opdateres med oplysninger om billederne fra andre kilder.

- Alt ialt et kæmpe arbejde, men når det er afsluttet, er der et vægtigt materiale for eftertiden, fastslår Mogens Hansen, der i årets løb også har haft et par medarbejdere i virksomhedspraktik til at assistere i de mange daglige gøremål på egnsmuseet.

På menupunktet "Sagsoversigt", ses en oversigt over museets "sager" og på menupunktet "Glasplader", kan ses godt 700 af glaspladerne. Alle kolonnerne kan sorteres og tilrettes i bredde. Desuden kan der søges ved at anvende feltet "filter". 
Search
Copyright 2015. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu