Med museumsforvalter - bramming egnsmuseum

Gå til indhold

Hoved menu:

Om Museet > Museets historie > De første 25 år
5.      Museet under daglig ledelse af museumsforvalter Uffe Munk 1996 - 2005

Bramming Byråd hævede den faste driftsbevilling således, at museet kunne ansætte museumsforvalter Uffe Munk. Stillingsbeskrivelsen var meget bred: daglig leder, kustode på hverdage. Han skulle foretage forskning, indsamling og registrering og tage initiativer til udstillinger og var desuden budgetansvarlig. Uffe gik med stor energi ind i arbejdet, hvilket resulterede i en lang række særudstillinger og bygningsmæssige forbedringer i de følgende år. Han var en dygtig håndværker, der bl.a. renoverede og moderniserede værkstedet og lagde nyt gulv i særudstillingslokalet.

I museumsudvalget blev Uffe Munk afløst af Krestine Frøsig Johansen og Villy Nielsen blev afløst af Niels Hansen i 1996.
 
Museets magasinplads blev udvidet efter en grundig renovering af ”Hestestalden”. Bygningen ligger ved jernbanen vest for museet og havde været en privat hestestald i haven til N.A. Jørgensens Møbelfabrik.

Egnsmuseet dannede også den praktiske ramme om tre stensymposier. Idéen skyldtes Hans Chr. Fuglsang. Symposierne blev realiseret med daværende bibliotekar Stig Hegn som leder og Steen Bertelsen som konsulent. De internationale stensymposier blev afholdt i 1997, 1999 og 2004 på plænen ved museet[1]. Det blev store succeser med tusindvis af tilskuere.
Mange af stenskulpturerne fra de første to symposier kan ses viden om i Bramming-området, andre blev solgt til private. Skulpturerne fra det sidste symposium blev derimod købt af Bramming Kommune og siden opstillet på plænen ved Bramming Egnsmuseum, som derefter fik navnet Skulpturhaven.
Som det kan ses af besøgsstatistikkerne var det store succeser med tusindvis af tilskuere. Stenskulpturerne fra de to første symposier blev solgt og mange af dem blev købt af lokale og kan derfor ses stadig ses på egnen. Skulpturerne fra det seneste symposium blev overtaget af Bramming Kommune og er i dag opstillet i skulpturhaven ved museet.

Museumsudvalget søgte inspiration ved besøg på flere museer med henblik på en fornyelse og modernisering af de permanente udstillinger.

I 1998 fremlagde Uffe Munk sin spændende ide om, at udnytte hallen bedre ved at bygge et galleri langs væggen i hallens østlige del. Dette galleri skulle rumme en kronologisk udstilling fordelt på 13 montrer. Det blev kun til en enkelt særudstilling i januar 1999 inden museet lukkede ned under ombygningen.

I april 2000 genåbnede Bramming Egnsmuseum med et helt nyt museumskoncept, som kunne præsenteres for en indbudt kreds d. 15. april og dagen efter åbne for publikum.[2]

Museets økonomi var gennem alle årene presset i forhold til museumsudvalgets høje ambitionsniveau. Trods en enorm indsats af frivillig arbejdskraft var der meget, der krævede kontante midler. Museumsudvalget havde skaffet mange penge gennem sponsorkampagner, ligesom Bramming Kommune flere gange velvillig   havde ydet økonomisk støtte. I 1999 blev museets økonomi markant forbedret af en arv på 100.000 kr. testamenteret af Aage Nielsen Holt, Bramming.

2004 stod også i udviklingens tegn, hvor der bl.a. blev etableret en skoletjeneste under ledelse af Krestine Frøsig Johansen.

Museet overtog glaspladesamlingen og ansvaret for Brammingfilmen fra Byhistorisk arkiv. Brammingfilmen blev fulgt op med aktuelle optagelser af Børge Ingemansen.

I 2004 rejste Lokalhistorisk Forening diskussionen om fordele og ulemper ved at gøre Bramming Egnsmuseum til en filial af Esbjerg Museum. Lokalhistorisk Forenings generalforsamlingen afviste ideen om at fusionere med et statsanerkendt museum.

Der var kort efter store kommunesammenlægninger på trapperne og det blev klart at Bramming sammen med Ribe og Esbjerg ville komme til at udgøre en Ny Esbjerg Kommune. Der var selvfølgelig usikkerheden om konsekvenserne - ikke mindst på det kulturelle område.

Men mange borgere i den gamle Bramming Kommune blev dog beroliget af ordlyden i en kulturel vision for Ny Esbjerg Kommune:
”Kommunen støtter kulturlivet i lokalområderne ved at sikre og støtte de eksisterende kulturelle institutioner og tilbud, som findes her”

I 2005 blev C.K. Olesens glaspladesamling flyttet fra kælderen under Bakkevejens Skole, hvor en vandskade har ødelagt en del af samlingen. Samlingen blev placeret i museets brandsikre rum.

En ekspert, Meta Hansen, Esbjerg registrerede, og beskrev spilleautomaterne fra Frederiksens Tivoli. Hun kunne desuden bidrage med detaljerede historiske oplysninger om spilleautomaternes fremstillingstid og -sted.

[1] Internationalt stensymposium (uden forfatter) 2000, Hegn 2005 og Enevoldsen 2012
[2] Hegn 2000
 
Search
Copyright 2015. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu