Lokalhistorisk forening - bramming egnsmuseum

Gå til indhold

Hoved menu:


Lokalhistorisk forening for
Bramming-egnen

Foreningen har til formål at udbrede kendskab til  og inspirere til undersøgelser af Bramming-egnens historie i fortid og nutid, at virke for bevarelse af historiske minder og i øvrigt  optræde som en kulturel faktor.
Foreningen blev stiftet en martsdag i 1983.
Bestyrelsen består af en person fra hver af kommunens seks sognearkiver samt  tre personer valgt  på den ordinære generalforsamling.
Foreningen har et nært samarbejde med sognearkiverne i Kommunen og med Bramming Egnsmuseum.
Hvert år i november udgives Lokal-årbogen for Bramming-egnen. Den indeholder bl.a. artikler om erhvervsforhold, glimt fra året der gik, portrætter af institutioner eller foreninger og ikke mindst lokalhistoriske artikler. Bogen er gratis for medlemmer af foreningen.
To gange om året udsender foreningen medlemsbladet til alle medlemmer. Bladet redegør bl.a. for foreningens arrangementer og anmelder lokalhistorisk litteratur.
Senest har foreningen præsentere 10 foldere med forslag til 10 forskellige cykelture i kommunen. Disse 10 cykelture forslag ligger nu på biblioteker og på Egnsmuseet til uddeling.
Hvert år i september arrangeres der en udflugt.
 
Search
Copyright 2015. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu