Jernbanen og Bramming - bramming egnsmuseum

Gå til indhold

Hoved menu:


Jernbanerne og Bramming

Brammings historie er tæt knyttet sammen med jernbanen og Esbjerg. Bramming voksede op om en banegård, der blev bygget med anlæggelsen af jernbanen til den nye havn mod vest.
Hovedbygningen blev opført samtidig med anlæggelsen af Esbjerg- Fredericia banestrækningen i 1874. Stationen blev anlagt på den bare mark ca. 200 meter øst for den gamle landevejskro 'Kikkenborg'. På det tidspunkt var der kun de to bygninger, og indtil 1885 har der næppe været mere end 10-15 huse i Bramming by. Kikkenborg kro's jorder var opdyrkede, men ellers var der hede, næsten så langt øjet rakte. Remisebygningen blev opført i 1881, og 3 år efter kom et vandtårn. (Det blev sprængt under en sabotage i 1944).
Først i 1890'erne kom der for alvor gang i byudviklingen, og i DSB's statistikker kan man fra da af se en pludselig stigning i benyttelsen af Bramming station. Hvor den samlede mængde af gods til og fra Bramming i alle årene 1875-90 havde ligget på ca. 3.000 tons gods om året, steg den i 1895/96 til ca. 8.500 tons og i 1900/01 til 10.000 tons om året. Altså over en tredobling på 10 år.
Brammings betydning som jernbaneknudepunkt forøgedes ved anlægget af statsbanen fra Bramming over Grindsted i 1916 og videre til Brande i 1917 for at slutte i Funder i 1920. Ved anlægget af den sidstnævnte strækning anvendtes en arbejdsstyrke på ca. 300 mand, væsentligt jyder og bornholmere. Som der står i en kilde:' Københavnske jordarbejdere kunne ikke finde sig til rette i de øde egne, hvor der måtte opføres træbarakker, og de forsvandt - uden opsigelse - i løbet af kort tid.' Alle strækninger var enkeltsporede, dog blev der lagt dobbeltspor til Esbjerg i 1925.
Det var navnlig den 1. verdenskrig, der betød en opblomstring for stationen med den øgede trafik. I 1919 var togtrafikken så stor, at der blev behov for at anlægge en gang-tunnel mellem perronerne. På det tidspunkt var der en snes personer ansat ved stationen - en ikke lille arbejdsplads i en by på ca. 1400 indbyggere. I 1920 blev der indrettet restauration pakhus og to kiosker - aviser i den ene og slik i den anden. Kommandoposten blev opført i 1931, men den blev sprængt under sabotage i 1944 og først nyopført i 1948.
 
Search
Copyright 2015. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu